Doa Setelah Membaca Surat Yasin

Saya seorang pemuda pengangguran. Saya sudah sering mencari lowongan pekerjaan di berbagai tempat tetapi hasilnya nihil. Saya tahu, bahwasanya ada doa yang katanya mustajab. Jika saya membacanya setelah surat Yasin akan datang kelapangan dari Allah, benarkan pernyataan ini?

Mungkin yang anda maksud adalah hadits yang dikeluarkan Ibnu ad-Dhoris, Ibnu Mardawaih, al-Khotib dan al-Baihaqi dari Abu Bakar As-Shiddiq , dia berkata, Rasulullah  bersabda:

"Surat Yasin di dalam Taurat disebut Al-Mu'immah. Ia memenuhi pembacanya dengan kebaikan dunia dan akhirat, menahan dari musibah dunia dan akhirat, melindunginya dari kengerian akhirat. Ia disebut Ad-Dafi'ah (yang menolak) dan al-Qadhiah (yang memenuhi), menolak segala keburukan dari pembacanya, dan memenuhi segala hajatnya. Barang siapa membacanya maka ia sama dengan telah melakukan 20 kali haji, siapa yang mendengarnya setara dengan berinfak seribu dinar di jalan Allah. Siapa yang menulisnya kemudian meminumnya, maka dia telah memasukkan dalam perutnya seribu obat, seribu cahaya, seribu keyakinan, seribu berkah dan seribu rahmat. Serta dicabut darinya segala kedengkian dan penyakit."
Al-Baihaqi mengisyaratkan bahwa hadits ini sangat lemah, yaitu dengan mengatakan bahwa hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdurrahman Ibnu Abu Bakar al-Jud'ani dari Sulaiman bin Rafi’ al-Jundy, di mana dia terkenal sebagai perawi yang mungkar.
Turmudzi juga telah mengisyaratkan tentang kedhaifannya ketika mentakhrij suatu hadits lain tentang surat Yasin, yang berbunyi:
"Sungguh setiap sesuatu mempunyai hati, dan hati dari Al-Quran adalah surat Yasin". Beliau berkata, "Dalam bab ini (hadits tersebut), ada Abu Bakar, maka hadits tidak dapat diterima karena dhaifnya sanad tersebut."
Imam As-Syaukani juga berkata: "Bahkan hadits ini tidak jauh dari kepalsuan, semua lafadz dalam hadits ini mungkar, jauh sekali dari ciri-ciri sabda Rasuullah , orang yang diberi jawami'ul kalim (ucapan yang ringkas dan padat) oleh Allah .
Dari sini, Anda wahai saudaraku penanya, dapat mengetahui bahwa di sana tidak ada riwayat tentang doa yang mustajabah yang dibaca setelah surat Yasin. Kami juga menganjurkan kepada Anda untuk berhati-hati dalam beribadah kepada Allah , jangan sampai salah. Kewajiban kita ketika hendak beribadah kepada Allah  hendaklah beribadah dengan apa yang telah Dia syariatkan melalui RasulNya  saja. Maka hendaknya anda langsung menghentikan yang demikian itu.

Sedikit kami memberikan kepada anda empat nasehat berikut ini:
Pertama, bertaqwalah kepada Allah , perbanyaklah ketaatan kepadaNya, jauhilah segala bentuk kemaksiatan semampu anda. Allah  berfirman:
"Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Dia akan memberi jalan keluar kepadanya, dan memberikannya rizki dari arah yang tak terduga" (QS. at-Tholaq:2-3)
Kedua, perbanyaklah istighfar (memohon ampun) kepada Allah , karena istighfar adalah satu sebab datangnya rizki. Allah  berfirman:

"Dan Aku (Allah) berfirman mohon ampunlah kepada Robbmu, sungguh Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memberbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai." (QS. Nuh:10-12)
Ketiga, perbanyaklah doa permohonan, sungguh Allah  menjanjikan akan mengabulkan kepada siapa yang meminta kepadaNya.
"Dan berfirman Robbmu: berdoalah kepadaKu, maka niscaya Aku akan mengabulkan (doa)mu." (QS. Ghafir:60)
Empat: Lanjutkanlah mencari lowongan kerja dengan niat yang ikhlas dan benar, dan tawakkal. Karena Allah-lah Sang Pemberi rizki

Diperbolehkan menyalin dan menyebarluaskan artikel ini dengan syarat
menjaga amanat ilmiah dan mencantumkan link terkait.